Els panells solars de Red Solar destaquen per l'alta qualitat en la seva àmplia gamma de productes on podem trobar bresques que van des dels 40W fins als 440W.

Entre les seves diferents gammes destaquen els seus panells flexibles, els petits panells i aquells amb 60 cèl·lules negres monocristalinos, policristalinos, així com els de 120 cèl·lules o els de cèl·lula partida. Tots ells compleixen amb les més elevades prestacions i es poden adaptar a qualsevol mena d'instal·lació solar.

Gràcies als panells solars de Red Solar podem assegurar-nos un estalvi en la nostra factura pel seu gran rendiment i flexibilitat a l'hora d'adaptar-se a qualsevol circumstància.


Odoo - Prueba 1 a tres columnas

Sèrie Quasar 2

Panells monocristalinos i policristalinos des de tan sols 10W fins a 310W.

Odoo - Prueba 2 a tres columnas

Sèrie Nova Split Cell

Panells monocristalinos i policristalinos de cèl·lula partida fins a 400W.

Odoo - Prueba 3 a tres columnas

Sèrie Aurora

Panells monocristalinos de major grandària fins a 440W.

Odoo - Prueba 3 a tres columnas

Panells Flexibles

Panells de petita grandària i flexibles, des de 20W a 55W.