Amb més de 40 anys d'experiència, Techno Sun és el distribuïdor fotovoltaic més antic a Europa i Espanya. Aquesta experiència li ha valgut per a oferir una sèrie de productes de màxima qualitat per a instal·lacions solars.

Els productes oferts per Techno Sun estan centrats i pensats per a muntar la teva instal·lació solar en les millors condicions possibles, tant estructures coplanars, verticals o inclinades, a carrils, cables o bombes. Amb tot això l'empresa busca donar solucions a qualsevol mena d'instal·lació.

La qualitat dels productes està garantida i pensada per a donar versatilitat i permetre la instal·lació de qualsevol sistema fotovoltaic en tota mena de circumstàncies i llocs.

Odoo - Prueba 1 a tres columnas

Estructura Coplanar

Estructures coplanars per a col·locar fins a 20 panells solars.

Odoo - Prueba 2 a tres columnas

Estructura Vertical

Estructures verticals per a la col·locació de panells solars.

Odoo - Prueba 3 a tres columnas

Estructura Inclinada

Estructures inclinades en vertical regulables en diferents graus.

Odoo - Prueba 1 a tres columnas

Carrils

Carrils, subjeccions i unions per al suport de panells solars.

Odoo - Prueba 2 a tres columnas

Cables

Bobines de cables de tota mena per a la teva instal·lació fotovoltaica.

Odoo - Prueba 3 a tres columnas

Bombes

Bombes solars submergibles, interruptors i mòduls de control per a la instal·lació.

Odoo • Texto e imagen