Oferta
Skylla-TG 24/100(1+1) 3-Phase 400V
2.215,44 € 2215.44 EUR
Oferta
Skylla-TG 48/50(1) 230V
1.627,92 € 1627.92 EUR
Oferta
Skylla-TG 24/100(1+1) 230V
1.510,22 € 1510.22 EUR
Oferta
Skylla-i 24/100(1+1) 230V
1.446,38 € 1446.38 EUR
Oferta
Skylla-i 24/80(3) 230V
1.396,50 € 1396.5 EUR
Oferta
Skylla-TG 24/50(1+1) 3-Phase 400V
1.385,52 € 1385.52 EUR
Oferta
Skylla-TG 24/50 GMDSS 120-240V
1.354,61 € 1354.6100000000001 EUR
Oferta
Skylla-TG 24/80(1+1) 230V
1.250,87 € 1250.8700000000001 EUR
Oferta
Skylla-TG 24/30 GMDSS 120-240V
1.078,29 € 1078.29 EUR
Oferta
Centaur Charger 12/100(3) 120-240V
1.072,32 € 1072.32 EUR
Oferta
Skylla-TG 24/50(1+1) GL 120-240V
1.020,40 € 1020.4 EUR
Oferta
Centaur Charger 24/60(3) 120-240V
924,00 € 924.0 EUR
Oferta
Skylla-TG 48/25(1) 230V
915,71 € 915.71 EUR
Oferta
Centaur Charger 12/80(3) 120-240V
877,80 € 877.8000000000001 EUR
Oferta
Skylla-TG 24/30(1+1) GL 120-240V
860,85 € 860.85 EUR
Oferta
Centaur Charger 24/40(3) 120-240V
808,00 € 808.0 EUR
Oferta
Skylla-TG 24/50(1+1) 230V
765,00 € 765.0 EUR
Oferta
Skylla-TG 24/30(1+1) 230V
705,24 € 705.24 EUR
Oferta
Phoenix Charger 12/50 (2+1) 120-240V
645,39 € 645.39 EUR
Oferta
Phoenix Charger 24/25 (2+1) 120-240V
645,39 € 645.39 EUR